Preperevanje

Preperevanje je proces razpadanja kamnin (hribin) pod vplivom atmosferskih dejavnikov (padavin, vetra, zmrzali, ...), delovanja rastlin in podzemnih vod. Poteka v površinskih slojih na terenu. Na mestu preperevanja nastaja preperinski pokrov, oziroma preperina, ki je v Sloveniji večinoma debela od 1 do 3 m.

Preperinski pokrov nastane na mestu, kjer kamnina prepereva. O pobočnih nanosih govorimo, ko pride do transporta preperine ali drugega kamninskega materiala po pobočju navzdol, tako da se lahko nakopiči v večji debelini, npr. preko 10 m. Transport kamninskega materiala na pobočju povzročajo vodno spiranje, vodni tokovi, ledeniki, veter, ...

Na spodnji skici je prikaz kemičnega preperevanja - zakrasevanje apnenca: